Varför förbjuda nazisterna?

De senaste åren har ­nazistiska partier ­öppet spridit sitt hat­­ med ­samhällets stöd. ­Det är dags att sätta ned foten och stå upp för alla ­människors lika värde och rätt.

Nazismens idè handlar bland annat om att kategorisera människor i grupper, för att sedan tilldela dessa grupper olika värden för att motivera olika behandlingar av människor beroende på vilken grupp människor uppfattas tillhöra. Det bygger på en över och en underordning som strider mot vår demokrati som bygger på mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Som metod att nå målen använder nazisterna våld, hot om våld, hets och total demonisering gentemot ”de andra”.

”Samhället har ett ansvar att sätta gränser för vad som är rimligt i och rätt i en demokrati.”

Vi kan inte i en demokrati tillåta organisationer som genom hot och våld driver på en linje som undergräver demokratin och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Sedan 1971 har FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD») gällt i Sverige. Det är en konvention som vi har sagt att vi skall följa. Trots att det snart har gått femtio år så har vi fortfarande inte infört det förbud mot rasistiska organisationer som återfinns i konventionen.

 

facebook Twitter Email