SR.SE: ”Förbjud rasistiska organisationer”

Rasistiska organisationer kan och ska förbjudas i lag. Det anser regeringen, som hänvisar till en paragraf i Regeringsformen som inte tillämpats tidigare.

 – Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Det utrymmet finns i regeringsformen i dag, att införa ett sådant organisationsförbud, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

För andra året i rad uppträdde Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, på ett hotfullt och provokativt sätt under Almedalsveckan på Gotland. Samtliga riksdagspartier upprördes och förde fram olika förslag på hur man ska kunna skydda demokratin mot odemokratiska, våldsbejakande och rasistiska organisationer, som NMR.

Efter att ha undersökt olika möjligheter att stoppa dessa organisationer, utan att bryta mot grundlagens skydd av förenings- och yttrandefriheten, har regeringen kommit fram till att det bästa sättet är att använda sig av den begränsning i Regeringsformens andra…

Läs hela artikeln på sr.se »

facebook Twitter Email